ปิดไฟเพื่อโลก

ปิดไฟเพื่อโลก
23 มีนาคม 67
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันปิดไฟ ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ถอดปลั๊กออก ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ร่วมกันลดใช้พลังงานทุกชนิดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อให้เราตระหนักรู้และตื่นตัวถึงการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด